Monday, 10/08/2020 - 03:45|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lam Vỹ

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp THCS.

PHÒNG GD&ĐT ĐỊNH HÓA

TRƯỜNG THCS LAM VỸ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  /TB-THCS                                                          Lam vỹ, ngày 22 ngày 12 ngày 2017

THÔNG BÁO

Về việc cấp phát bằng tốt nghiệp THCS

Thực hiện theo Thông tư số: 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục đào tạo về việc quản lý bằng tốt nghiệp THCS, THPT,…

Thực hiện theo công văn số: 2056/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc trả bằng tốt ngiệp THCS

          Trường THCS Lam Vỹ xin  thông báo:

          Hiện nay nhà trường đang lưu giữ bằng Tốt nghiệp THCS của học sinh tốt nghiệp THCS từ năm 1987 đến năm 2016 (Có danh sách đính kèm)

    Vậy nay trường THCS Lam Vỹ thông báo cho tất cả học sinh, phụ huynh đến Thư viện trường THCS Lam Vỹ để nhận bằng.

    Thời gian liên hệ nhận bằng tốt nghiệp: đúng 7h30 đến 11h30 ngày  29/12/2017 tại Thư viện trường THCS Lam Vỹ.

         (Gặp cô Vĩnh  – Nhân viên Thư viện hoặc liên hệ theo số điện thoại: 0976 697 548)

     Các trường hợp Bằng tốt nghiệp của học sinh các khoá học chưa đến lấy bằng đề nghị đến lấy bằng ngay. Nếu học sinh không đến lấy trong thời gian quy định ở trên, nhà trường sẽ chuyển bằng tốt nghiệp về Sở GDĐT để quản lý theo đúng các quy định của Bộ GDĐT.

          Lưu ý:

- Học sinh hoặc phụ huynh khi đi nhận Bằng cầm theo giấy CMND.

- Trường hợp đi nhận Bằng thay phải có giấy CMND hoặc sổ hộ khẩu của học sinh và giấy CMND của người đi nhận thay, giấy uỷ quyền của người có bằng.

             Vậy nhà trường xin thông báo cho tất cả học sinh và phụ huynh được biết để thực hiện theo đúng lịch của nhà trường.

                                                                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                    Hoàng Văn Long


DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS CÁC KHÓA HỌC

THÔN NÀ TẤC

STT

Họ tên HS

Ngày sinh

Năm TN

Họ tên PH

Ký nhận

Ghi chú

01

Nguyễn Ngọc Anh Tú

15/8/1998

2013

Nguyễn Ngọc Toan02

Trần Ngọc Cường

17/11/1998

2014

Bùi Thị Thêm03

Đào Xuân Bình

25/3/2001

2016

Trần Thị HươngDANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS CÁC KHÓA HỌC

THÔN KHAU VIỀNG

STT

Họ tên HS

Ngày sinh

Năm TN

Họ tên PH

Ký nhận

Ghi chú

01

Hà Thị Hồng Hiếu

23/8/1981

1997

Hà Phúc Tài02

Mông Thị Mến

23/7/1982

1998

Mông Đình Tịnh03

Trần Thị Tấm

03/10/1982

1998

Vợ Mông Đình Dương04

Mã Thị Anh

24/4/1984

2001

Vợ Mông Đình Nhớ05

Nguyễn Thị Sen

19/4/1985

2001

Nguyễn Đình Kìa06

Trần Văn Biên

24/3/1986

2002

Trần Văn Bính07

Nguyễn Thị Hường

03/4/1989

2004

Nguyễn Thị Thanh08

Vũ Ngọc Chung

23/4/2001

2016

Vũ Ngọc ĐứcDANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS CÁC KHÓA HỌC

THÔN NÀ LÀNG

STT

Họ tên HS

Ngày sinh

Năm TN

Họ tên PH

Ký nhận

Ghi chú

01

Ma Đình Thanh

20/8/1970

1987
02

Nguyễn Thị Thành

12/8/1979

1994

Nguyễn Văn Đẩu03

Nguyễn Thị Huyền

17/10/1981

1997

Nguyễn Phúc Mao04

Ma Thị Thoa

12/9/1981

1997

Ma Văn Thuế05

Lưu Thị Tô

05/9/1982

1998

Lưu Văn Thạch06

Nguyễn Phúc Hanh

18/10/1983

1999

Nguyễn Phúc Tiến07

Nguyễn Phúc Hùng

10/6/1984

1999

Nguyễn Phúc Mao08

Nguyễn Thị Nông

28/12/1982

2001

Nguyễn Phúc Hương09

Nguyễn Văn Thời

14/5/1984

2002

Nguyễn Đình Hứa10

Ma Đình Tùng

09/7/1989

2005

Ma Đình Thọ11

Nguyễn Văn Thảo

27/8/1988

2005

Nguyễn Văn Thiệp12

Lương Văn Hùng

10/02/1992

2007

Lương Văn Hải13

Nguyễn Phúc Tuấn

15/10/1993

2008

Nguyễn Phúc Tám14

Ma Ngọc Tú

13/5/2000

2015

Ma Đình Thọ15

Sằm Thị Châm

03/7/2001

2016

Sằm Văn Tâm16

Ma Thị Hồng

25/5/2001

2016

Ma Viết Đáo17

Ma Đình Khánh

24/6/2001

2016

Ma Đình Định18

Ma Đình Linh

13/9/2001

2016

Ma Đình Sáng19

Sằm Anh Tú

06/10/2001

2016

Sằm Văn QuyếtDANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS CÁC KHÓA HỌC

THÔN NÀ TOÁN

STT

Họ tên HS

Ngày sinh

Năm TN

Họ tên PH

Ký nhận

Ghi chú

01

Hứa Đức Thắng

13/12/1969

1987
02

Hứa Đức Đàn

25/02/1971

1987
03

Nguyễn Đình Hưởng

03/11/1979

1997

Nguyễn Đình Thái04

Triệu Thị Thảo

18/11/1990

2005

Triệu Văn Khế05

Ma Thị Thanh

30/10/2000

2015

Ma Đình Quyết06

Nguyễn Thị Ly

26/4/2000

2015

Nguyễn Phúc Hành07

Hà Duy Đạt

18/11/2001

2016

Hà Văn Thời08

Nguyễn Phúc Chiến

28/3/2001

2016

Nguyễn Phúc Hiểu09

Ma T. Hương Quỳnh

12/11/2001

2016

Ma Văn DuyênDANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS CÁC KHÓA HỌC

THÔN LÀNG HÁ

STT

Họ tên HS

Ngày sinh

Năm TN

Họ tên PH

Ký nhận

Ghi chú

01

Ma Thị Tình

30/3/1973

1987
02

Hứa Thị Chanh

11/12/1974

1988

Mông Đình Cường03

Lê Kiều Hưng

21/9/1980

1997

Lê Khắc Hiệp04

Nguyễn Đình Mông

19/02/1981

1998

Nguyễn Đình Thuộc05

Ma Đức Thái

21/11/1986

2002

Ma Thị Ội06

Nguyễn Đình Thu

26/3/1989

2004

Hoàng Thị Thư


BT

07

Hoàng Đình Tình

26/3/1989

2004

Hoàng Đình Thân08

Nguyễn Văn Hùng

11/3/1989

2004

Nguyễn Văn Tụ09

Lộc Văn Thức

08/11/1989

2005

Lộc Văn Quân10

Trần Đức Tính

03/11/1990

2005

Trần Văn Công11

Mông Thị Thắm

08/11/1991

2006

Mông Đình Tiếp12

Nguyễn Anh Ngọc

02/9/1991

2006

Nguyễn Xuân Tuyến13

Mông Thị Chính

06/10/1993

2008

Mông Đình Kìa14

Ma Văn Ngọc

21/5/1993

2009

Ma Văn Thiết15

Hứa Đình Hiếu

28/01/1996

2011

Lộc Thị An16

Hoàng Thị My

24/02/1998

2013

Hoàng Đình Hải17

Nguyễn Thị Bình

13/10/2000

2015

Nguyễn Văn Đông18

Dương Thị Huyền

27/12/2001

2016

Dương Văn Sĩ19

Nguyễn Đình Vĩnh

20/3/2001

2016

Nguyễn Đình Giang20

Hoàng T. Kim Liên

08/01/2001

2016

Hoàng Văn Hiển21

Ma Đức Quy

09/10/2001

2016

Ma Đức Ngâm22

Hoàng Ngọc Thu

14/7/2000

2016

Hoàng Đình Hưng23

Lê Lương Tr. Giang

27/7/2001

2016

Lê Văn Hậu24

Mông Tuấn Nghĩa

29/8/2001

2016

Mông Văn TámDANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS CÁC KHÓA HỌC

THÔN LÀNG QUYỀN

STT

Họ tên HS

Ngày sinh

Năm TN

Họ tên PH

Ký nhận

Ghi chú

01

Ma Thị Hải

19/11/1972

1987
02

Hoàng Thị Xuyến

7/12/1973

1987
03

Ma Thị Hương

14/10/1980

1997

Ma Văn Tăng04

Ma Đình Cường

26/3/1991

2007

Ma Đình Minh05

Ma Văn Kết

21/8/1994

2009

Ma Văn Phong06

Mai Thanh Sơn

30/11/1999

2014

Mai Thanh Ba07

Trần Văn Luận

25/4/2000

2015

Trần Văn Lợi08

Ma Hải Dương

07/9/2001

2016

Ma Đức BaDANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS CÁC KHÓA HỌC

THÔN THÂM PỤC

STT

Họ tên HS

Ngày sinh

Năm TN

Họ tên PH

Ký nhận

Ghi chú

01

Hứa Đăng Khoa

17/7/1977

1995
02

Ma Thị Hạnh

29/7/1992

2007

Ma Văn Biên03

Triệu Văn Phúc

01/11/1992

2009

Triệu Văn Bộ04

Triệu Thị Hậu

26/02/2001

2016

Triệu Văn BộDANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS CÁC KHÓA HỌC

THÔN ĐỒNG KENG

STT

Họ tên HS

Ngày sinh

Năm TN

Họ tên PH

Ký nhận

Ghi chú

01

Nguyễn Thị Hạnh

06/9/1988

2003

Nguyễn Văn Hằng02

Phan Thị Tâm

26/12/1993

2008

Phan Văn Phùng03

Lý Dương Như Ba

04/01/1999

2014

Lý Văn Ấu04

Hoàng Thị Hồng

29/9/2000

2015

Hoàng Văn Tươi05

Ma Đình Mạnh

20/11/2000

2015

Ma Đình PhungDANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS CÁC KHÓA HỌC

THÔN THÂM KẾT

STT

Họ tên HS

Ngày sinh

Năm TN

Họ tên PH

Ký nhận

Ghi chú

01

Phạm Quang Định

19/12/1983

1999

Phạm Thế Báo02

Bùi Quang Sơn

07/9/1985

2001

Bùi Công Ký03

Phạm Ngọc Ba

02/9/1987

2002

Phạm Ngọc RồngDANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS CÁC KHÓA HỌC

THÔN LÀNG HÔỐNG

STT

Họ tên HS

Ngày sinh

Năm TN

Họ tên PH

Ký nhận

Ghi chú

01

Lường Minh Tiềm

27/8/1987

2003

Lường Minh Khai02

Triệu Thị Phương

30/10/1988

2003

Triệu Văn Minh03

Hoàng Thị Ngọc

05/3/1992

2007

Hoàng Văn Nam04

Phùng Thị Thu Hòa

19/5/2001

2016

Phùng Đức Dũng05

Lường Đức Tấn

14/6/1985

2002

Lường Đức KhaiDANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS CÁC KHÓA HỌC

THÔN NÀ LOÒNG

STT

Họ tên HS

Ngày sinh

Năm TN

Họ tên PH

Ký nhận

Ghi chú

01

Đặng Văn Thuận

01/01/1973

1987
02

Ma Văn Huy

18/11/1986

2002

Ma Văn Hiếu03

Chu Thị Thanh Hà

30/10/2000

2015

Chu Văn Khiêm04

Đặng Thị Huyền

14/7/2000

2015

Đặng Văn Tân05

Nguyễn Thị Mai

11/11/2001

2016

Nguyễn Đức Nậm                                                         

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS CÁC KHÓA HỌC

THÔN BẢN CÁU

STT

Họ tên HS

Ngày sinh

Năm TN

Họ tên PH

Ký nhận

Ghi chú

01

Hoàng Thị Chiên

31/12/1976

1991
02

Nguyễn Văn Trường

04/5/1987

2002

Nguyễn Đình Hoàn03

Lộc Văn Vọng

16/9/1985

2002

Lộc Văn Tiều04

Ma Thị Ngâm

03/10/1987

2003

Ma Văn Mao05

Nguyễn Thị Huyền

19/5/1989

2004

Nguyễn Đình Hoàn06

Ma Văn Thân

23/01/1991

2007

Ma Văn Thân07

Ma Thị Quáng

31/31992

2007

Ma Thị Thập08

Phan Thanh Tùng

08/11/1996

2011

Phan Thanh Khải09

Lưu Viết Thiện

20/10/2001

2016

Lưu Viết MườiDANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS CÁC KHÓA HỌC

THÔN NÀ TIẾM

STT

Họ tên HS

Ngày sinh

Năm TN

Họ tên PH

Ký nhận

Ghi chú

01

Trần Văn Linh

20/10/1971

1987
02

Phan Thanh Hiệu

14/3/1984

2001

Phan Thanh Lô03

Ma Thị Yến

22/10/1984

2001

Ma Văn Nhất04

Trần Văn Châu

30/3/1986

2002

Trần Văn Xương05

Ma Thị Len

24/11/1987

2003

Ma Viết Ý06

Phan Thanh Hoàn

02/01/1989

2004

Phan Thanh Lô07

Phan Thị Sằm

04/10/1990

2007

Phan Thanh Hợp08

Lôi Đình Dân

20/8/1993

2008

Lôi Đình Hướng09

Ma Văn Chung

17/7/1995

2010

Ma Văn Chung10

Ma Thị Huyền

12/11/1994

2011

Ma Văn Thuyết11

Lôi Thị Duyên

23/5/2000

2016

Lôi Đình Nghi12

Phan T. Như Duyên

17/10/2001

2016

Phan Thanh Khởi13

Ma Thị Thêm

07/10/2001

2016

Ma Văn HàoDANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS CÁC KHÓA HỌC

THÔN NÀ ĐIN

STT

Họ tên HS

Ngày sinh

Năm TN

Họ tên PH

Ký nhận

Ghi chú

01

Ma Thị Yến

22/10/1984

2001

Ma Văn Nhất02

Ma thị Định Hưởng

19/5/1986

2001

Ma Văn Nhất03

Ma Thị Xoan

11/3/1986

2002

Ma Văn Thu


BT

04

Trần Văn Khôi

10/12/1989

2004

Trần Văn Hảo05

Ma Thị Trang

26/8/1990

2005

Ma Hoàng Nhâm06

Hoàng Thị Lương

05/10/1991

2006

Hoàng Văn Phú07

Ma Thị Phương Thảo

04/11/2000

2015

Ma Văn Thưa08

Ma Thị Thu Thủy

10/10/2000

2015

Ma Văn Phong09

Hoàng Đức Trọng

22/01/2001

2016

Hoàng Văn Phú10

Hoàng Khánh Linh

17/11/2001

2016

Hoàng Văn QuốcDANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS CÁC KHÓA HỌC

THÔN LÀNG GIẢN

STT

Họ tên HS

Ngày sinh

Năm TN

Họ tên PH

Ký nhận

Ghi chú

01

Đàm Thị Huê

03/8/1987

2002

Đàm Văn Bường02

Dương Hữu Phương

14/02/1987

2002

Dương Hữu Lao03

Nguyễn Thị Hoa

07/7/1987

2003

Nguyễn Văn Nấng04

Đàm Thị Ngân

18/8/1989

2004

Đàm Văn Kim05

Đàm Văn Hậu

09/3/1998

2013

Đàm Văn Kim06

Dương Thị Chuyên

06/7/2000

2015

Dương Hữu Trọng07

Đàm Thị Trang

26/7/2000

2015

Triệu Thị Châm08

Nguyễn Thế Thìn

05/01/2001

2016

Nguyễn Thế TươiDANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS CÁC KHÓA HỌC

THÔN LÀNG CỎ

STT

Họ tên HS

Ngày sinh

Năm TN

Họ tên PH

Ký nhận

Ghi chú

01

Đoàn Đại Đồng

15/8/1973

1988
02

Ma Thị Ý

09/10/1975

1988
03

Hứa Thị Thụy

12/8/1976

1990
04

Mông Thị Ngọ

24/01/1979

1997

Mông Đình Kỳ05

Hoàng Văn Tùng

19/3/1981

1998

Hoàng Văn Thường06

Nguyễn Thị Mỹ Thanh

16/4/1985

2001

Nguyễn Văn Nấng07

Nguyễn Thanh Vĩnh

23/5/1986

2001

Nguyễn Văn Dịu08

Nguyễn Thị Trang

16/8/1984

2002

Nguyễn Văn Nhàn


BT

09

Bế Văn Tương

16/12/1985

2002

Bế Văn Mai10

Nguyễn Văn Đức

20/8/1985

2003

Nguyễn Văn Nhàn11

Lôi Thị Lực

11/5/1987

2004

Lôi Đình Thường12

Lâm Văn Bảy

25/6/1991

2006

Lâm Nhật Thành13

Lôi Đình Trường

12/12/1992

2007

Lôi Đình Thân14

Hoàng Đình Giang

06/5/1990

2007

Hoàng Đình Thắng15

Lâm Văn Tám

29/4/1994

2009

Nguyễn Thị MaiDANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS CÁC KHÓA HỌC

                                                       KHÔNG RÕ ĐỊA CHỈ

STT

Họ tên HS

Ngày sinh

Năm TN

Họ tên PH

Ký nhận

Ghi chú

01

Ma Thị Sửu

17/02/1974

1987
02

Hoàng Thị Tú

01/4/1972

1987
03

Mông Đình Tuân

18/7/1970

1987
04

Ma Thị Cần

19/10/1973

1988
05

Ma Thị Tuyết

23/9/1973

1988
06

Ma Thị Nga

18/5/1974

1988
07

Nguyễn Thị Châm

20/8/1972

1988
08

Hoàng Thị Gấm

18/7/1973

1990
09

Ma Thị Hường

04/01/1975

1990
10

Hoàng Thị Liệu

07/7/1976

1991
11

Ma Thị Nguyệt

12/6/1977

1992
12

Bùi Thị Huệ

20/11/1979

1993
13

Nguyễn thị Mạ

24/9/1978

1994
14

Lưu Thị Lệ

03/10/1984

2001
15

Ma Thị Hoài

16/11/1988

2003
DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS CÁC KHÓA HỌC

                                                       THÔN CỐC NGẬN

STT

Họ tên HS

Ngày sinh

Năm TN

Họ tên PH

Ký nhận

Ghi chú

01

Hoàng Thị Tình

17/871985

2001

Hoàng Thanh Mai02

Hoàng Văn Nguy

24/11/1990

2005

Hoàng Văn Tưởng03

Lường Đức Bộ

20/8/1988

2005

Lường Đức Chiêu04

Mã Thị Hậu

30/7/1995

2010

Mã Văn Đường05

Lường Đức Nam

04/11/2001

2016

Lường Đức DuyênDANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS CÁC KHÓA HỌC

                                                       THÔN ĐỒNG KỀN

STT

Họ tên HS

Ngày sinh

Năm TN

Họ tên PH

Ký nhận

Ghi chú

01

Nông Thị Sáu

01/4/1972

1987
02

Lường Văn Triều

19/6/1985

2001

Lường Văn Phúc03

Nông Văn Thế

20/5/1985

2001

Nông Văn Khì04

Lường Văn Thuận

30/4/1985

2002

Lường Văn Lên


BT

05

Nông Văn Quảng

25/9/1986

2002

Nông Văn Quý06

Nông Văn Cương

08/3/1985

2002

Nông Văn Kim07

Phan Thanh Đồng

17/5/1988

2005

Phan Thanh Phùng08

Nông Văn Trọng

18/12/1989

2005

Nông Văn Kim09

Phan Văn Vệ

09/12/1991

2006

Phan Thanh Tho10

Ma Công Bình

04/6/1992

2007

Ma Công Sơn11

Lường Minh Hoàn

06/4/1993

2008

Lường Văn Nhu12

Đặng Ngọc Huyên

01/12/2000

2015

Đặng Ngọc Đông13

Lưu Trung Chiến

24/3/2001

2016

Lưu Trung Tính14

Ma Thị Huyền

29/11/2001

2016

Ma Công Dũng15

Nông Văn Nam

23/02/2000

2016

Nông Văn LuyếnDANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS CÁC KHÓA HỌC

                                                       THÔN BẢN TỒNG

STT

Họ tên HS

Ngày sinh

Năm TN

Họ tên PH

Ký nhận

Ghi chú

01

Lôi Thị Bình

01/01/1975

1988
02

Lôi Thị Tịnh

19/02/1979

1994
03

Trần Thị Diễn

20/4/2000

2015

Trần Văn Ha04

Trần Văn Trường

07/01/2000

2015

Trần Thị Tới
Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 31
Tháng 08 : 213
Năm 2020 : 6.598