Monday, 29/11/2021 - 22:19|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS LAM VỸ

Học tập nghị quyết Trung ương VI khóa XII.

Học tập nghị quyết Trung ương VI khóa XII.

 

Căn cứ vào tình hình hiện nay, hệ thống tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội được đổi mới; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của từng tổ chức được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

   Căn cứ nhu cầu tự học, tự bồi dưỡng của  cán bộ, giáo viên, Sáng ngày 18/01/2018 Tại Nhà Văn hóa thôn Làng Quyền xã Lam Vỹ: Trường THCS Lam Vỹ đã tham dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ VI BCH trung ương Đảng ( Khóa XII)của Đảng bộ xã Lam Vỹ .

Thành phần tham dự:          

Đảng viên các chi bộ tên địa bàn xã.

Cán bộ, giáo viên nhân viên 3 cấp học.

 * Báo cáo viên: Đ/c Hạc Văn Luận - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Lam Vỹ

 Nội dung học tập như sau:

- Nghị quyết số 18

- Nghị quyết số 19

+ Chuyên đề 1:Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới,sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

+ Chuyên đề 2: tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chúc và quản lý, nâng cao chất lượng và hieuj quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Chuyên đề 3: Tăng cường công tás bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong tình hình đổi mới.

+ Chuyên đề 4: Công tác dân số trong tình hình mới.

      Qua học tập Nghị quyết trung ương VI khóa XII nhận thức được sâu sắc và đồng ý với những nội dung của hội nghị đưa ra, tuy nhiên bản thân quan tâm sâu sắc nhất nội dung bàn về vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Nghị quyết 18-NQ/TW. Đây là vấn đề rất lớn, rất quan trọng nhưng cũng rất khó, rất phức tạp và nhạy cảm, vì nó liên quan đến những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế; về quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động... Việc đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là hết sức cần thiết, có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, nhân văn hết sức sâu sắc, góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước nhanh và bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta.

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 56
Tháng 11 : 483
Năm 2021 : 14.139